Leadership anno 2021.

Leadership, het woord dat tegenwoordig galmt over de werkvloer, de stijl die in vraag wordt gesteld.
Logisch, als je weet dat beslissingsnemers balanceren tussen toekomstgericht ondernemen en de waardevolle lessen van het voorbije jaar.
Voor ‘i am human’ het moment om te sparren over dit topic met professionals uit verschillende branches en hun visie te delen in onze blog.

De manier van leiding geven verandert, daar bestaat geen twijfel over. Bedrijven transformeren tot vlakke, transparante structuren of leggen de klemtoon op het efficiënter organiseren van hun business en aandacht voor leadership. Kort op de bal spelen en snelheid zijn van groot belang. Communicatielijnen worden korter en toch is er die extra complexiteit, voornamelijk veroorzaakt door het vanop afstand werken.

Momenteel hebben we minder tot geen face-2-face contact, in de mate van het mogelijke beheren medewerkers zelf hun agenda. 
Werkgevers voorzien flexibele werkplekken en iedereen samen krijgen om de bedrijfscultuur te handhaven is momenteel onmogelijk.

Als leidinggevende de betrokkenheid en motivatie van je team behouden, laat staan verhogen, is een grote uitdaging. We zijn allen op zoek naar efficiënte samenwerkingsvormen en optimalisering in een wereld waar remote werken (voor diegene waar de job het toelaat) de norm blijft.
De leidinggevenden vandaag moeten daar rekening mee houden en evolueren naar een meer ondersteunende en coachende rol met focus op resultaten, eerder dan een sturende rol met focus op de manier waarop de resultaten bereikt moeten worden. Het is vaak een stukje loslaten van “controle”. Het is een andere manier van werken waarin velen nog verder groeien. Het ziet er naar uit dat we na deze crisis van volledig remote naar een hybride vorm zullen evolueren en wanneer men dan op kantoor komt, zal sociaal contact en interactie met collega's centraal staan. Dit zal opnieuw een aanpassing vergen voor de manier waarop we leiding geven.

Coaching en mentorship voor leidinggevenden is cruciaal en zal nog belangrijker worden met deze evolutie. Laat je inspireren door anderen en beroep doen op collega’s met kennis van zaken geeft meer inzichten en helpt bij het komen tot besluiten die ook ondersteund worden door het team.
Creëer een werkomgeving waar je team zich veilig en gewaardeerd voelt. Het werken naar een gezamenlijk hoger doel, waarde-gedreven, met aandacht voor (h)erkenning voor de medewerkers schept vertrouwen en geeft zin aan hun job.
Durf te investeren in het coachen, trainen en laten groeien van jouw medewerkers, rekening houdende met hun intrinsieke motivatie, want het loont.
Het zijn een aantal principes van agile leadership, onmisbaar om succesvol en duurzaam te ondernemen in de toekomst. 

"Be the leader you want to follow”, het heeft een positief effect op jouw team.

Wil je graag een employee engagement strategie uitwerken aan de hand van data? Heb je hulp nodig bij de implementatie hiervan? Of wil je gewoon deel uit maken van ons team? Neem hier contact met ons op.