Meerwaarde HR in corona tijden.

De corona-crisis is nog volop aan de gang en we hebben nog niet meteen zicht op de termijn waarin alles terug zal keren. De afgelopen maanden heeft HR vooral een ondersteunende rol gehad en was zich snel kunnen aanpassen aan de wijzigende omstandigheden de belangrijkste troef van een HR team.

Hoe kunnen we nu als PEOPLE & CULTURE medewerkers de meeste meerwaarde bieden in deze bizarre tijden?
  • Werkloze medewerkers ondersteunen: we hebben aandacht voor onze mensen die van thuis uit werken en die ondertussen al terug op kantoor aan de slag zijn. We mogen uiteraard niet vergeten dat in vele bedrijven nog mensen werkloos zijn. Tijdelijk halftijds of voltijds, door deze corona-crisis. Aan deze groep medewerkers moeten we zeker ook voldoende aandacht besteden. Zij hebben het vaak financieel moeilijker en het is noch de keuze van de medewerker, noch de werkgever, om deze mensen niet te werk te kunnen stellen. Daarom moeten we ook met hen blijven communiceren. Vaak hebben ze ook vragen in verband met hun vergoedingen of lopen de dossiers enorm veel vertraging op bij de uitbetalingsinstanties. Daar proberen we als HR team ook op in te spelen en ondersteunen we de medewerkers waar mogelijk zodat ze tijdig de uitkeringen ontvangen waar ze recht op hebben en weten dat ze ergens terecht kunnen met hun vragen.
  • Focussen op het welzijn van de medewerkers: het blijkt ondertussen uit tal van onderzoeken die plaats vinden rond het werkgeluk en hoe onze medewerkers zich voelen tijdens thuiswerk, kantoorwerk, voor, tijdens en na de lockdown, dat het welzijn van de medewerkers van groot belang is. De organisatie van thuiswerk verliep niet in elk bedrijf even vlot en het loopt vaak mank bij de communicatie. HR zorgt ervoor dat het praktisch geregeld kan worden door de middelen te voorzien en hierover duidelijke afspraken te maken. En het blijft belangrijk om contact te houden met de medewerkers. Ook al gebeurt het dan eerder digitaal, banden smeden, communiceren, en als HR polsen hoe het gaat met de medewerkers is belangrijk om een positief gevoel van verbondenheid te kunnen houden met het team en de organisatie.
  • Opleidingstrajecten voorzien en interne mobiliteit: het kan een meerwaarde zijn om interne mensen kansen te bieden in een andere functie, in plaats van de talenten te zoeken buiten onze organisatie. Door het aanbieden van persoonlijke opleidingstrajecten en de daarbijhorende feedbackmomenten kunnen we snel schakelen en hebben we tegelijk ook de voordelen van een positieve vibe bij de medewerker in kwestie. Dit vergroot het engagement van de medewerker en is een meerwaarde voor onze employer brand.
  • Begeleiden vertrekkende medewerkers: niet alleen de interne verschuivingen zijn een positieve zet, ook het begeleiden van medewerkers die niet langer bij onze organisatie kunnen blijven zorgt voor een positieve mindset. Op die manier praten ook deze ex-medewerkers positief over ons bedrijf en hebben we hen kunnen helpen in het vinden van een oplossing.
Het komt er op neer dat we veel aandacht hebben voor onze medewerkers en er zijn om hen te begeleiden naar andere opportuniteiten, intern of extern. Organisaties die metamorfoses ondergaan, door corona of gewoon omdat ze in een verandertraject zitten hebben baat bij een HR team dat gericht is op de toekomst. Aandacht voor people & culture houdt medewerkers gemotiveerd en geëngageerd. 

Wil je graag een employee engagement strategie uitwerken aan de hand van data? Heb je hulp nodig bij de implementatie hiervan? Of wil je gewoon deel uit maken van ons team? Neem hier contact met ons op.