top of page

Objectives & Key Results (OKR)

Een beproefd prestatiebeheersysteem

Hoewel OKR's al jaren door veel bekende organisaties worden gebruikt, is de OKR-methodologie nog relatief onbekend bij een groot deel van de professionele wereld.

Wat is de definitie van OKR's? OKR staat voor Objective and Key Results (Doelstelling en Kernresultaten).

Het is een beproefd prestatiebeheersysteem dat de uitvoering van de strategische visie van een organisatie vergemakkelijkt door meetbare en betekenisvolle doelstellingen te bepalen waar de organisatie zich gedurende een bepaalde periode op richt. 

Correctie OKR's kunnen ook worden gebruikt om afwijkingen te corrigeren die zijn geïdentificeerd door andere prestatiesystemen (KPI's, enz.).
Deze definitie omvat een aantal terminologieën die we hieronder in meer detail zullen beschrijven.

Mensen uit het bedrijfsleven juichen toe

OKR een methode in plaats van strikte procedures

OKR's zijn geen strikte procedures. Ze vormen eerder een algemeen kader, een methode, een algemeen proces voor de hele organisatie. Ze omvatten belangrijke basisprincipes die moeten worden aangepast aan de realiteit van uw bedrijf.

Voorbeelden: 

In Angelsaksische boeken over deze methodologie is de schaal die gebruikt wordt om de voortgang van het KR te meten een schaal van 0,1 tot 1. Maak de taak niet ingewikkelder, kies voor een schaal van 0 tot 100%.

Jaarlijkse OKR's worden systematisch gepresenteerd als de algemene OKR's van de organisatie, ook al kunnen individuele afdelingen ook OKR's hebben.

Op korte termijn worden OKR's systematisch gepresenteerd als driemaandelijkse OKR's, terwijl het heel goed mogelijk is om viermaandelijkse OKR's te gebruiken. 

OKR's als vehikel voor samenwerking

Een van de eerste voordelen van OKR's, zelfs in de vroege stadia van de implementatie van de OKR-methodologie, is de aanzienlijke en snelle verbetering van de samenwerking tussen teams. Dit wordt aangemoedigd door wat bekend staat als cross-functionele of horizontale afstemming. 

OKR's, een beproefde methode

Zoals de geschiedenis van OKR laat zien, bestaan OKR's al meer dan 50 jaar en zijn ze voortdurend verbeterd door het dagelijks gebruik van duizenden organisaties.

OKR's, een van 's werelds toonaangevende prestatiebeheersystemen

Hier en daar lezen we dat OKR's niet gekoppeld zijn aan de prestaties van een organisatie. Dit is ofwel een misverstand over de definitie van prestatie, ofwel een misverstand over de anatomie van een OKR. In feite integreert een goede OKR volledig het begrip Doelstelling en (Kern)Resultaat en is nauw verbonden met de middelen die het gebruikt en ontwikkelt. De verwarring kan voortkomen uit het verwarren van prestaties met beloning, aangezien OKR's niet bedoeld zijn om een (directe) invloed te hebben op beloningsniveaus.

Uitvoering van de strategische visie in doelstellingen door OKR's 

De OKR-methodologie wordt gebruikt om de visie van de organisatie verticaal af te stemmen op de hele structuur. De visie wordt onderverdeeld in langetermijndoelstellingen, vervolgens in jaarlijkse OKR's, die op hun beurt worden onderverdeeld in driemaandelijkse of viermaandelijkse OKR's, die op hun beurt worden onderverdeeld in projecten en taken.

Richard Rumelt definieert in zijn boek "Good Strategy. Bad Strategy" strategie als "de identificatie van de fundamentele uitdaging van de organisatie (de visie) en de definitie van een reeks beleidslijnen en acties om die te realiseren.

Meetbare OKR-doelstellingen

De OKR-methodologie maakt het mogelijk om doelstellingen, die altijd kwalitatief zijn, te kwantificeren en de voortgang van resultaten (voornamelijk uitkomsten) te meten dankzij Key Results. Dankzij deze regelmatige meting kunnen actieplannen (projecten en ad-hoc taken) soepel worden aangepast. 

 

Belangrijke OKR-doelstellingen
OKR's zijn niet gekoppeld aan de huidige activiteiten (of Business as Usual (BAU)) van een organisatie, een van haar entiteiten of haar leden, zoals beschreven in de missieverklaring. OKR's richten zich op wat er moet worden veranderd, geïnnoveerd, gecorrigeerd of gebouwd om de algemene prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Voorbeeld:
"Je gazon maaien is geen doelstelling in de OKR-methodologie. Een tuinwedstrijd winnen wel!"

" OKR's leggen de link tussen de strategie van een organisatie en de uitvoering ervan "

Ons OKR trainingsprogramma

Theoretische en praktische OKR-training

Ik moet je meteen waarschuwen: beginnen met de implementatie van OKR door simpelweg een boek over het onderwerp te lezen is een riskante onderneming. Bijna de helft van onze OKR opdrachten zijn "reddingsoperaties" voor organisaties die zonder ondersteuning aan OKR zijn begonnen, vaak na het lezen van een boek over het onderwerp.

Om je te helpen deze valkuil te vermijden, bieden we een compleet praktisch en theoretisch OKR trainingsprogramma aan. 

 Na het uitvoeren van een PERFORMANCE AUDIT© begint ons OKR trainingsprogramma met synthetische en interactieve inleidingen, beproefd met honderden cursisten op alle niveaus.  

Zodra u de basisprincipes van de OKR-methodologie onder de knie hebt, ondersteunen we u bij het creëren, afstemmen, meten en implementeren van uw jaarlijkse en driemaandelijkse OKR's op de verschillende niveaus van uw organisatie (bedrijf, afdelingen, teams, enz.).

We bieden ook een OKR-coachingservice voor champions en leads om hen zo lang als nodig is te ondersteunen in hun nieuwe rol. 


Omdat onze klanten niet konden vinden wat ze zochten in de bestaande software, heeft onze partner OKR-software, Performances, ontwikkeld waarmee u eenvoudig uw OKR's kunt creëren en op elkaar afstemmen en vervolgens meten en uitvoeren (via taken).

Deze oplossing wordt gratis aangeboden aan onze klanten tijdens hun eerste OKR-cyclus.

Ontdek OKR's met onze methode: MAAM©

Dankzij deze basis OKR-training, die al door honderden cursisten is gevolgd, zult u begrijpen hoe u OKR's kunt creëren, afstemmen, uitvoeren en meten met behulp van onze MAAM©-methode.

Binnenkort is deze training ook online ter beschikking. Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek om meer te ontdekken over OKR's en wat het kan betekenen voor jouw organisatie.

We geven ook keynotes en opleidingen voor ondernemers en studenten aangaande deze thema's. Neem contact op om de formules te otndekken.

Contact

Blekte 79, 9340 Oordegem

0032 491 08 69 86

  • Instagram
  • Facebook
  • alt.text.label.LinkedIn

Dank je wel voor jouw bericht!

bottom of page